باشگاه یزدان مهر

: : يكشنبه 6 آذر 1401

مجتبی نعیم آبادی

مجتبی نعیم آبادی

متولد 1371


رزومه و سوابق بازی:

ـ‌ تیم های موعود و استیلاکویر یزد


رزومه و سوابق اجرایی:

ـ مدیر فنی گروه آریانافوتبال از سال 90

ـ مشاور هیئت فوتبال یزد


تحصیلات:

ـ کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه طباطبایی

حامیان یزدان مهر