باشگاه یزدان مهر

: : سه شنبه 16 خرداد 1402

سیدمصطفی آقابزرگی

سیدمصطفی آقابزرگی

متولد 11362


رزومه و سوابق بازی:

ـ‌ کاپیتان تیم های منتخب و آموزشگاه های استان یزد

ـ باشگاه های یزدتایر و شهرداری یزد


رزومه و سوابق کاری و اجرایی:

ـ مدرس دانشگاه

ـ مسئول کمیته مسابقات هیئت فوتبال

ـ موسس باشگاه ورزشی شهاب


تحصیلات:

فوق لیسانس مدیریت ورزشی

حامیان یزدان مهر