باشگاه یزدان مهر

: : دوشنبه 7 آذر 1401

سالنامه یزدان مهر منتشر شد

سالنامه یزدان مهر منتشر شد

باشگاه یزدان مهر در یک اقدام حرفه ای، گزارش عملکرد سالیانه خود را در قالب یک سالنامه شکیل و در تیراژ 1500 جلد، چاپ و منتشر نمود. این سالنامه 32 صفحه دارد و بصورت مستند تمام فعالیت های باشگاه در سال اول تاسیس را روایت می کند.

سردبیر این سالنامه آقای هادی عطارها است و طراح آن خانم ساناز نیک فرد

در تالیف مطالب و طراحی این سالنامه از  341 عکس از 13 عکاس مختلف استفاده شده است. گنجینه عکس های یزدان مهر در سال اول بالغ بر 6700 عکس تشکیل شده است که تنها پنج درصد آن در سالنامه استفاده شده است.


لینک دانلود سالنامه یزدان مهر بصورت pdf


حامیان یزدان مهر